maanantai 28. toukokuuta 2012

Hätäisiä leikkauksia

Rajusti vähentyneet yhteisöverotuotot ovat aiheuttaneet sen, että Tampereen kaupunki joutuu leikkaamaan menojaan rankasti. Minun viikkoni alkoi kokouksella, jossa päätettiin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan eli lanulan säästöehdotuksista. Lopulliset päätökset tekee kaupunginhallitus.

Tällaisella aikataululla säästöjen kasaan raapiminen ei voi johtaa syvällisesti punnittuihin ratkaisuihin. Kuluvan vuoden kulua voi hillitä vain sieltä, missä ei ole tehty sitoumuksia. Esimerkiksi erilaisia hankkeita ei voi keskeyttää. Olen tämänpäiväisiin päätöksiin niin tyytyväinen kuin tällaisiin hätäsäästöihin voi olla.

Lanulan säästötavoite oli kaiken kaikkiaan 4,6 miljoonaa. Etenkin päivähoidossa on ylitetty talousarvio siksi, että lapsia on ennakoitua enemmän. Se on tietysti myönteinen asia sinänsä, mutta silti yllättävä. Lautakunta joutui kasaamaan säästöjen kokonaisuuden pienistä osista. Kouluilta, neuvoloilta ja päiväkodeilta edellytetään huolellisuutta jokapäiväisessä taloudenpidossa. Kulttuuritoiminnasta joudutaan nipistämään hieman.

Kaikki ryhmät tuntuivat olevan yksimielisiä siitä, että kotihoidon Tampere-lisään ei tällä erää tehdä muutoksia. Eka- ja tokaluokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta onneksi turvataan, vaikka se ei-lakisääteisenä palveluna olisi mahdollinen leikkauskohde. Luokkakokoja ei kasvateta, vaikka paineita olisi.

Tampere on hoitanut talousasiansa melko hyvin. Meillä on vain vähän velkaa verrattuna moniin muihin kaupunkeihin. Niin pitää olla jatkossakin, emmehän halua jättää tuleville sukupolville valtavia velkoja maksettaviksi. Tämänpäiväisessä kokouksessa mielessäni pyöri erityisesti kaksi asiaa: on suunniteltava paremmin ja mietittävä pitkän aikavälin vaikutuksia. Sekä poliitikkojen että virkamiesten pitäisi kyetä näkemään yli vuoden ja vaalikauden.